Vincennes tisdag

Vincennes tisdag
I det 4e loppet ska Sponsor hitta en fin rygg från spår 1 bakom bilen. JW kör. Loppet går kl 15.20
I det 5e loppet kommer New Photo Guy ut. Lucky kör. Loppet går kl 15.55.
DP