KNATTEBO

Det nyaste stallet hos Team Westholm är Knattebo, gården som sammanlänkar Karlsro och Kängsbo. Stallet invigdes 2017 och här tränas teamets unghästar upp fram till hösten på tvåårs-säsongen.

Knattebo har 16 boxar, tre stora lösdrifter samt 10 stycken utehus. Till anläggningen hör också 30 hektar nystängslad mark där det aldrig gått hästar tidigare. 

Här hittar vi ytterligare ett travcafeé med en stor veranda, med perfekt utsikt över den 1 150 meter långa rundbanan.