Karlsro, Sala

Grosbois, Paris, Frankrike

Den röda markeringen är vid entrén till Groisbois. Vårt stall ligger två kilometer in på anläggningen och heter Cour la Parfait.