Karlsro, Sala

Grosbois, Paris, Frankrike

Markeringen är vid entrén till Grosbois. Vårt stall ligger c:a två kilometer in på anläggningen och heter Cour la Parfait.