Team Westholm består av personalen, hästägare och samarbetspartners.

Vi satsar på att ligga i topp resultatmässigt.

Målet är att leverera mervärden till hästägare i vårt team.

Vi strävar efter god kontakt och en välkomnande attityd!

Medarbetarna genomgår fortlöpande kompetensutveckling.

Vi jobbar för en stark gemenskap och sammanhållning!

Se filmad intervju med Jörgen Westholm när Team Westholm blev nominerat till Växtkraftpriset i Sala Kommun.