Team Westholm består av personal, hästägare och samarbetspartners.

Vi satsar på att ligga i Sverigetoppen resultatmässigt.
Målet är att leverera mervärden till våra hästägare.
Vi strävar efter god kommunikation och en välkomnande attityd!
Medarbetarna genomgår fortlöpande kompetensutveckling.
Vi jobbar för en stark gemenskap och sammanhållning!

Se intervju med Jörgen när Team Westholm blev nominerat till Växtkraftpriset i Sala Kommun.