Tittarstorm kring filmerna!

Vi tar till oss – och förbättrar…

Hej!

Under eftermiddagen har vi fått sms, mejl och telefonsamtal kring våra filmer där tittarna varit skeptiska. 

Det blev lite för långt ifrån, med otydliga hästar som resultat, och vi tar till oss det och förbättrar till nästa gång.

/Teamet