Markförbättring i hagarna!

Våra goda grannar, bröderna Andersson i Väsby, hjälper oss idag med att plöja några hagar på Karlsro. Förhoppningen är att det skall bli mycket finare marker till våren.