Långresa.

Långresa.
JW och Jenni ger sig ut på långresa imorgon. Ända till Marseille ska de. Dorren är med som hejaklacksledare. 
Mars startar i det 4e loppet. Spår 7 och motståndet är enklare än de han mött på Vincennes.
I lopp 6 startar Quip Du Beauvoisin från ett perfekt 4e spår.
DP