Höjdarbygge!

Alla stolpar är på plats och nu ska väggarna resas.

Här byggs konstruktionen som ska hålla taket på plats.
Se arbetet in action! Klicka på Nyhetsklippet.

Fler hänger på som sponsorer till den världsunika träningsbanan under tak!
Läs mer!

 
   – Här gäller det att hålla i gubbar….