Westholm reflekterar…

Westholm reflekterar…
Eftersom jag nu inte sitter med i någon styrelse, vare sig Travtränarnas Riksförbund (TR) eller Rommes, (p g a att jag inte tycker att jag kunnat påverka i den takt jag tycker man ska kunna förbättra och förändra svensk travsport) och inte är lika uppdaterad som vanligt, så jag var mycket spänd och förväntansfull över stormötet i Stockholm, som alla var inbjudna till 2 december under rubriken "Vem styr svensk travsport?". Det visste jag redan innan mötet att det var ATG som gjorde… Ett nytt stadeförslag skulle diskuteras som gäller de nya stadgarna för vilka som ska sitta i STC:s styrelse och i STC:s fullmäktige, där rösträtterna finns för att påverka.

I dag har basorganisationerna 7 % av rösterna och travsällskapen i princip resten. I det nya förslaget framtaget av Stefan Holmgren erbjuds bas frikostigt 20 % av rösterna och travsällskapen i princip resten, vilket jag inte kan acceptera. 50-50, tycker jag är vad det borde vara. Med tanke på att bas har cirka 18 000 medlemmar och travsällskapen 2 500 medlemmar och där många är med så länge medlemsavgiften på ca 350 kr, enligt det sk "Rexhammarindexet", täcker upp  två fina middagar, gratis travprogram hemskickat och subventionerad mat i styrelserummet och på vissa håll andra fördelar. För så mycket annat än det får man inte för de som yttrar sig blir snart kvävda, så ordföranden och styrelsen kan nog lugnt sitta kvar i Sandin och co:s gisslan. Ett råd till ordföranden; täcker ni medlemsavgiften med lite mat och subventioner är allt lugnt! 

Mötet genomsyrades av att STC:s representanter Patrik Sandin, Anders Törnqvist och Magnus Svensson talade om hur demokratiskt och bra allt fungerade i svensk travsport och de själva hade absolut  ingen tanke på att de kunde ha gjort något fel de sista åren. Det berättades om hur bra STC och ATG skött sina rörelser och alla andra bara höjer sina avgifter; veterinärer, transportörer, tränare. Jag upplevde inte ens att någon har förstått att konsumentprisindex för oss aktiva har höjts med cirka 50 % de sista fem åren, foder, löner, drivmedel mm. Vilket chockade mig!!!!

Efter tre timmars nonchalens och arrogans av Patrik mot den fulla Nordinsalen, fylld av människor som älskar sporten och ser fram emot en bra framtid. Men efter att hört ordet demokrati och förtroendevald tillräckligt många gånger så satt jag och tänkte på vilka surdegar jag har upplevt under Patriks ledning på 2000-talet.

Ni får här själva döma av mina tre händelser om allting sköts så bra som det läts i Nordinsalen.

Surdeg 1: För sju, åtta år sedan satt jag i Rommes styrelse. Då skulle vi dela in landet i olika regioner. Romme skulle hamna i regionen Ro, Rä, Bs, Gä. Romme och Rättvik hade några år tidigare försökt sig göra egen liten region, men fick då inget stöd ifrån STC. Nu skulle dock vi läggas i ett bolag ihop med de andra tre banorna under hot och krav. Rommes styrelse tyckte inte om tanken om att bolagisera sig med dessa, med tanke på att Rommes starka ekonomi skulle försvagas och Gävles boss skulle bli VD. I från högre ort (ATG och STC) fick vi en direkt order om om vi satte oss emot beslutet skulle vi få ekonomiska sanktioner emot Romme. Vi sa nej, vi gick emot, då drogs 557 000 kr in i prispengar och Romme svartlistades i "Silvergrisen". Sen dog regiontänket ganska snart ut, men STC/ATG är fortfarande skyldiga Rommes hästägare 557 000 kr.

Demokratiskt, nja…..

Surdeg 2: 2004 på hösten var det första travtränarkonventet på Wången. Jag själv och Roland Jansson var i stor form i mötet med Remy Nilson och lyckades med att gnälla till oss 35 miljoner till hästägarna/kunderna på 24 timmar, som annars skulle ha sparats in. Men statens skattehöjning hade kostat travets aktiva cirka 200 miljoner sedan 1996 och med blodad tand fick TR givetvis upp hoppet och varslade om strejk i början av januari för få tillbaka lite av skattepengarna som vi var lovade att få tillbaka. Givetvis i syftet att ge bättre förutsättningar för våra kunder/hästägarna.  

Vi tyckte att vi satt på många trumfkort i TR:s styrelse när vi gick till strejkmötet i Hästsportens Hus, där STC och ATG hade stoppat in första femmorna på plats. Efter en timmes pajkastning mot STC med JW i spetsen hade Dockered, som då var "Ughh, ughh stor hövding" klurat ut taktiken mot TR. Han slog näven i bordet och medelade att om vi inte tog tillbaka hotet skulle han från den 1 januari frysa alla prispengar till travsällskapen (som just då hade väldigt dålig ekonomi) genom att inte lägga någon budget för ATG inför 2005. TR:s styrelse fick en kvart  på sig i enrum att väga riskerna. Vi backade till min stora besvikelse och med distans till händelsen så vet vi att han bluffade ut oss och visste att vi inte hade full laguppställning för hotet.

Demokratiskt, nja, inte från någon sida kanske…. ?

Surdeg 3: Ett öppet anmälningsystem till fördel för ägare och tränare har varit min käpphäst de sista fem åren. Det vart en arbetsgrupp tillsatt från basorganisationerna och STC där jag företrädde TR. Vid TR:s årsmöte hade vi röstning om olika system. 26-1 var siffrorna för det jag företrädde så jag kände mig rejält förtroendevald för mitt uppdrag och drev det hårt, och ibland för hårt fick jag rejält skrivet på näsan, då folk ifrån STC:s ledning ringde till TR:s generalsekreterare och ordförande och berättade att om ni ej byter ut JW så kommer TR inte få gehör för sina idéer i det nya anmälningsystemet. Jag tystades ner…Och i det nya anmälningssystemet finns inget som gynnar vare sig ägare eller tränare, i mitt sätt att se det. Och jag vet att jag idag har de flesta i travsverige bakom mig för att det nya anmälningssystemet inte är till belåtenhet hos oss som gör travtävlingar i ur och skur.

Demokratiskt nja….. Förtroendevald var inte ett skit värt…

Men nu ryktas det om att bas verkar vara eniga så om RST:s mycket duktige ledare Göran Löfgren ringer i samma klockan som för fem år sedan för bättre förhållanden för hästägarna så tror jag att han snabbt får stöd av en hygglig laguppställning ifrån tränarnas håll; Mäster Stig, en vild alban, en arg finne, en norrman, ett par rödhåriga och många, många fler…..  Och som inhoppare kan vi nog få med en avhoppare från Ljusdal som tillsammans med hästägarnas Björn Frösevi var mycket duktiga under onsdagens möte.

Så min stora förhoppning är att alla aktiva som betalar medlemsavgiften i travsällskapen sätter tryck på styrelsen på sin travbana att remisshanteringen av de nya stadgarna slängs i papperskorgen och kräver en helt ny stadgeutredning.

Undertecknat en som älskar trav, har investerat många miljoner i sin nya gård i Sverige och tycker att borta bra, men hemma bäst, men inte just för dagen. Jag vlll att alla traventusiaster ställer upp nu och ser till att vi får en bra framtid i svensk travsport!