Vincennes lördag.

Vincennes lördag.
Short Magnum startar i lopp 2. Pierre Vercruysse står för styrningen.
DP