Vincennes 26/1

Jill Tilly gör montédebut.

Hon har jobbat bra i monté och får Franck Nivard i sadeln. spännande start.