Ungdomar som älskar hästar!

HNS gör reportageserie…

Sara Westholm, Jörgens fru, jobbar på HNS – Hästnäringens Nationella Stiftelse – och de har gjort flera inslag med unga profiler inom olika hästverksamheter.

Flera travpersoner är med, och vi kommer uppmärksamma dessa filmer på hemsidan framöver med början idag. 

Vi tog en intervju med Sara kring detta.

Vad är tanken med dessa filmer, vad vill ni uppnå?

– Att öka intresset för hästjobben, och framförallt att ungdomar ska söka till hästgymnasium. Vi vill visa bredden inom hästnäringen, där det finns massor av jobb, och att det är schyssta villkor inom hästbranschen. Det blir en upplysning till ungdomar, som ofta kan fråga sig vad man ska behöva tänka på då man söker jobb. 

Hur viktigt är HNS arbete för travsporten rent generellt? 

– Jätteviktigt, tycker jag! Mycket av det vi gör kommer travportens till gagn på olika sätt. Vi försöker lyfta bredden i hästnäringen och det är en viktig faktor på olika punkter, inte minst för våra makthavare. Vi jobbar mycket mot politiker, för att visa möjligheterna med hästnäringen och dess betydelse för samhället. Vi arbetar med utvecklingsprojekt, som ska stödja alla organisationer. Den största delen av våra medel går till riksanläggningarna, till exempel Wången, som är travsportens riksanläggning. Men vi driver också olika avels-, utvecklings- och ungdomsprojekt, t ex kring arbetsmarknadsfrågor, banunderlag etc. 

Vi tackar Sara för det – och här nedan finns första inslaget. 

Först ut: Viktor Lyck, som jobbar hos Svante Båth!. Se här!