Två Vincennes starter

Vison Fromentro och Apollon de Kacy

Idag på Vincennes kl. 22,40 startar Vison Fromentro med Jos Verbeeck i vagnen. På torsdag 7/11 startar Apollon de Kacy kl. 15,20 med D. Bonne i vagnen. Spännade att se två av våra lovande franska pojkar på national arenan Vincennes.Loppen kan ni se på www.zeturf.fr sändningen börjar 3 minuter före utsatt tid. 

/ Jörgen