Två hästbilder!

Tiffany Wistrand mejlade över…

Tiffany Wistrand såg inlägget om att vi gärna tar emot hästbilder, och skickade över två stycken. 

En av dem är rumpan på Dandy du Metz – som motståndarna fick se under söndagen.


Dandy du Metz.


Malin Tilly, dräktig med Timoko. Ägare Tiffany Wistrand.