Två filmsnuttar från snabbbjobb på Grosbois

Finslipande snabbjobb för fyra av de frankrikestationerade hästarna inför nästa veckas starter.

Utvändiga hästen är Sponsor med Oskar i vagnen och invändigt syns Ustine d'Ecajeul med Jörgen i vagnen.

Utvändigt Univers Love och Jörgen och invändigt ser vi Uhlan Noir och Inge.