Team Westholms Stipendiefond

Team Westholms Stipendiefond

Initiativtagare och hästägare Kalle Wallin informerar:

-Jörgen är en person som har lagt ned otroligt mycket tid på föreningsliv, som försöker att se helheten i travsporten och som främjar att alla människor skall utvecklas på sina respektive områden. Vi vill genom denna fond hjälpa till att uppmuntra människorna som viger sina liv till hästsporten. Tanken är att bidraget skall hjälpa till skötare, uppfödare och föreningsmänniskor att förkovra sig inom travets underbara värld. Stipendiet är i första hand inte till för de som syns mest inom travet, utan istället för eldsjälarna som gör en otroligt stor insats i det tysta.

Stipendiet kommer att delas ut en gång om året. Det kommer att ske via en digital utdelning av stipendiet, under november månad varje år.

Tillförsel av medel

Medel tillförs genom att Team Westholm bidrar med 0,1 procent av stallets intjänade pengar under året. Medel kan även tillföras genom att bidrag från privatpersoner och företag sätts in på Bankgiro: 5869-6873 eller via Swish: 123 555 2989

Administration

Stipendiefonden administreras av Team Westholms leverantör av ekonomitjänster.

Hur söker man?

Maila in din beskrivning över vad de sökta pengarna skall användas till och hur detta kommer dig som sökande till godo. Skriv även med en specificerad budget för det sökta ändamålet. Ansökan skall också innehålla Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer.

Har du tips på lämpliga stipendiekandidater, är du självklart också välkommen att maila.

Ansökan mailas till: jorgenw@teamwestholm.com

För frågor och övrig info:

Kontakta Kalle Wallin på 070-670 82 32

Här kan ni ladda ner PDF: Team Westholms Stipendiefond