Smissarve Gård – Gotländska uppfödare!

Ronny och Vanja Olofsson är uppfödarna som står bakom bland andra Super Light, Rite on Track och Good as Dollar!

Läs mer om Gotländska uppfödare i allmänhet och Smissarve Gård i synnerhet!

www.gotrot.se