Se Fias segerlopp!

Överlägsen vinst…

Fia Maravilla försvarade teamets färger i Mauquenchy under söndagen.

Segerloppet nu utlagt på Letrot – se det här!