Positiv läsning i Sala Allehanda!

Mittmedia på G…

Kritiken mot Mittmedia, och deras val att inte bevaka travsporten, har gett effekt.

De verkar ha förstått hur stor travsporten är, och hur många som är involverade i den.

Under söndagen passerade teamet fem miljoner kronor, och det blev en rubrik samt en text på det på Sala Allehandas hemsida.

Dock bara hemsidan, tidningen fick det inte plats i vilket var synd då många av våra trogna läsare enbart har papperstidningen.

Kul!