Platta ute – boxar inne!

Bygget på Karlsro fortskrider enligt plan.

Stolparna till rakbanans väggar är på plats, taket blir nästa steg.

Gänget som murar boxarväggar jobbar på inomhus och utanför reses just nu väggarna till den efterlängtade dyngplattan. 

 


Väggarna sträcker sig mot taket i den nya stalldelen.


Murade väggar, boxfront i träimiterande plastmaterial, från Govaerts Recycling
och med järnkonstruktion från Hammars Verkstad.
-Snyggt och enkel drift och underhåll
.