Nyhetsklippet 30/9!

Mycket att gå igenom – JW laddad…

Veckans höjdpunkt, Nyhetsklippet, ligger ute – rykande färskt!

Du ser det här!