Matte A!!

Matte A!!
Med 2 hästar i samma lopp borde väl segerchansen för stallet vara större.
Rubis De Padd fick spår 6 bakom bilen och Lucky kör.
New Photo Guy fick spår 10, 1a spår i andra ledet, och Pierre Levesque sitter där bak.
Prix D’Angouleme går kl 16.15 som lopp 6 och ni kan se loppet på Equidia. Med lite tur också på atg live.
DP