Mats jobbar för hästarnas väl!

Mats Gunnarsson är teamets välrenomerade Equiterapeut. Mats kollar upp och behandlar stallets hästar regelbundet.

Lyssna på Mats när han berättar om sitt jobb som equiterapeut och om hur en behandling/kontroll går till.

Kolla in filmen om MatsGunnarsson här.

Mats har gedigen utbildning från Strömsholm och har efter slutförd utbildning jobbat tillsammans med välkända namn inom hästsporten och behandlingsformen, equiterapi. Han har skött om teamets hästar i elva år nu och känner både hästar och personal mycket väl.


Mats Gunnarsson – Equiterapeut.