Mats förebygger och behandlar!

Mats Gunnarsson är utbildad equiterapeut med travhästens välbefinnande som arbetsuppgift.

Varannan vecka kommer Mats Gunnarsson till Team Westholm för att gå igenom teamets hästar.

Mats uppgift är att förebygga skador genom att gå igenom rörelseapparaten och ge hästarna behandling med kiropraktik, akupunktur eller laser.
Jobbet består till stor del av att hålla efter hästen mellan loppen så att ansträningar inte resulterar i skador. Det sker genom behandling vid störning i rörelseapparaten men även förebyggande behandling.

Mats har arbetet med hästarna i Team Westholm under många år och känner hästarna väl. Dialogen med hästens skötare är också mycket viktig, då skötaren kontinuerligt kan följa upp de insatser som Mats gör och även berätta hur hästen reagerat på behandlingen.

Utbildning till Equiterapeut är två år och efterfrågan av duktiga equiterapeuter, med öga för hästens välbefinnande finns inom all hästsport.

 

Mats – Equiterapeut med känsla för häst!

 

Här berättar Mats om jobbet som Equiterapeut!