Mail till medlemmarna i Romme Travsällskap

Då mitt mailutskick till medlemmarna i Romme Travsällskap har läckt ut på flera håll, väljer jag här att publicera det i sin helhet.
Följande info gick ut till sällskapets medlemmar:

Efter 29 år som travtränare på Romme, drygt 2000 tränarsegrar och 232 miljoner intjänat, har jag nu bestämt mig för att byta hemmabana till Solvalla. Jag har under flera år påpekat att det borde vara lika villkor för alla tränare på Rommetravet. Bland annat via en inlämnad motion till årsstämman. Det finns idag tre proffstränare som använder Rommes anläggning gratis. Vilket jag inte kan acceptera. Om dessa tränare istället hade betalat normal taxa, skulle det ha genererat c:a 500 000 kr ytterligare per år till Dalatravet. Pengar som jag har föreslagit istället skulle investeras i hästägaraktiviteter. Rommes styrelse har dock tagit ett beslut om att vissa tränare skall subventioneras, vilket jag vid ett flertal tillfällen blivit oenig med ordförande Anders Jonsson om. Det finns även ett antal andra punkter (vilka jag har fått bekräftat från flera håll och själv märkt av) som jag inte är tillfreds med hur Romme hanterar.

Jag sitter med i travsällskapets valberedning, som i enskilda möten intervjuade samtliga i styrelsen, med åtta separata frågor. Med svaren på dessa frågor insåg valberedningen att en förändring i ledningen måste till. Efter ett väl genomfört valberedningsarbete föreslogs en ny kandidat som ordförande på årsstämman. Efter ett motförslag återvaldes dock sittande Anders Jonsson som ordförande. Hur dom som röstade för detta motförslag kunde veta mer än oss i valberedningen gjorde mig rejält överraskad. Med tanke på att senast man kunde bevittna ett underlag från ett styrelsemöte, var våren 2018…

Under varje år har travsällskapets valberedning eftersökt mer info från ordförande, sportchef eller marknadschef, i form av en kvartalsrapport. Senast ett sådant utskick skedde var i mars 2021. Jag tycker att ni som är medlemmar i Romme Travsällskap bör vakna till och förse er med mer info, gällande vad som sker på Dalatravet. Den grupp medlemmar som återigen röstade för Anders Jonsson är till stor del anledning till att jag slutligen tappade förtroendet för Rommetravet. Fakta att ta i beaktning är att vid nästa omval 2024, har den styrelsemedlem som suttit kortast tid i styrelsen suttit i 8 år och den som har suttit längst har gjort det i 32 år.

Vid ett flertal tillfällen har Anders Jonsson påpekat att jag kan byta bana om det inte passar med Romme. Nu är det dags. Som ni förmodligen inte vet, delar Eskilstuna och Romme på Sala kommuns incitamentspengar. När Oskar J Andersson valde att flytta till Eskilstuna på grund av ett längre missnöje fick jag höra kommentaren; ”det gör inte så mycket för vi får ändå ta del av 50 % av OJA’s framgångar”. Det gjorde mig verkligen ledsen att höra.

Inför sällskapets årsmöte kom vi i valberedningen överens om att jag inte skulle säga någonting om hur jag upplevde de aktuella problemen på Rommetravet, innan omröstningen skedde. Vilket jag idag ångrar, att jag inte höll ett längre anförande som kunde ha ändrat utgången av omröstningen. När jag hade lämnat årsmötet ställde stämman ett krav på att ordna ett möte mellan mig och Anders Jonsson, med syfte att lösa den uppkomna konflikten. Jag blev kallad till ett möte på Rommetravets kontor med Anders Jonsson, Sven Eriksson och Robert Schultz. Med mig på mötet tog jag en av mina hästägare, van vid föreningslivet och förhandlingar, som ett stöd. Till vår förvåning hade dessa tre personer inte haft något förberedande möte, vilket gjorde att vi båda upplevde att de inte hade lagt ner speciellt mycket kraft eller tid för att hitta någon lösning.

I framtiden hoppas jag att Dalatravet är mer varsamma om sina tränare. För det är nämligen inte säkert att Sala Kommun kommer att tillhöra Romme i all evighet.

Detta utskick går endast till Romme Travsällskaps medlemmar. Jag vill passa på att tacka alla er som har stöttat och trott på mig under dessa år på Dalatravet.

Vänligen,

Jörgen Westholm

För frågor eller ytterligare kommentarer, kontakta mig på 070-342 64 14