Lantmännen Maskin – kan traktorer!

Teamets Valtra kommer från Lantmännen Maskin….

… och den används flitigt i underhållet av Takrakan som Lantmännen Maskin och Valtra är sammarbetspartners till!

www.lantmannenmaskin.se

www.valtra.se


Valtran från Lantmännen Maskin!

 
Takrakan i morgonstund! 

Takrakan i morgonsol!