Korsnäs – skoglig partner!!

Korsnäs stöder Team Westholm!

Korsnäs vill gärna vara din skogliga partner, köpa ditt virke och samarbeta med dig i din skogsskötsel.
Detta för att vår industri ska kunna utveckla efterfrågade kartong- och pappersprodukter.
Vi vill samarbeta på det sätt som passar dig och få skogsbruket på din fastighet att långsiktigt utvecklas så bra som möjligt.

Besök gärna www.korsnas.com/sv/Om-Korsnas/Skogsbruk/skog/