Kl 13.35

Kl 13.35
går lopp 1 på Vincennes imorgon. Juvel Tröjborg har dragit lott 15.
Lucky kör.
DP