Juvelen under sadel!

Juvelen under sadel!
Kl 13.20 på lördag går loppet 3 på Enghien. Juvel Tröjborg testar monté för första gången på länge. Julien Grumetz får ge han ett rygglopp och sen hoppas vi det finns gas kvar när de svänger in på det långa upploppet.
DP