Inkört av Team Westholm kvartal 1.

Team Westholm har tydliga mål inför säsongen 2011.

Målet för år 2011 är att köra in 12 miljoner, fördelat per åldersgrupp.

Efter varje kvartal redovisar vi hur långt vi nått i vår strävan att uppnå det målet!

Inkört per åldersgrupp till och med Kvartal 1 – 2011