Helgen i Frankrike

Helgen i Frankrike
Graignes är en av provinsbanorna som fortfarande kör. Rocket Power har en lämplig uppgift där på söndag och Pierre Levesque ska sköta tömföringen.
DP