Hästar på de stora streckspelen!

Bland annat på V75…

Vi tävlar på hela veckan, och syns på V75, V86 och V64. 

Färska startkommentarer finns nu ute – du hittar dem här!