Brio från spår ett

Brio, spår 1, Björn Goop och kort distans. Allt detta på söndag

Brio – Gick starkt senast och bör ha fortsatt god form. Ett tidigt streck.