Travkusk för en dag!

“Jag ska aldrig mer klaga på hur kuskarna kör” utbrast Karl-Erik Karlsson efter att ha fått vara travkusk för en dag under Jörgen Westholms vakande

Läs mer »