Unghästarna på grönbete!

Team Westholm eftersträvar att hästarna hålls under så naturliga förhållanden som möjligt. Vad kan vara mer naturligt för hästarna än vidsträckta marker och grönt gräs!

Läs mer »